Fundacja TU została założona w 2011 roku, w ramach Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej działającego przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 2014 działa niezależnie. Powstała po to, aby rozwijać działania dotyczące tematyki miejskiej, szerzej – przestrzeni publicznej. Ostatnio głównie w Warszawie i Berlinie.

Dla nas to przede wszystkim przestrzeń wspólna, dlatego też dzięki działaniom fundacji chcemy zrzeszać wokół siebie ludzi pochodzących z różnych środowisk – polskich i międzynarodowych: artystów, kuratorów, projektantów, badaczy miejskich, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, NGO patrzących na kwestie przestrzeni publicznej z różnych perspektyw. Chcemy stać się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, które mogą być wykorzystane zarówno w badaniach, jak i w praktyce. Lokalnie i międzynarodowo.

Naszym głównym polem zainteresowań jest rola kapitału kulturowego i kreatywnego w kształtowaniu otwartych, przyjaznych i różnorodnych przestrzeni miejskich, a także nowe modele instytucji kultury/ organizacji / projektów, których działalność zmienia przestrzeń wokół nas – wspólną przestrzeń publiczną.

Reklamy