LIKWIDACJA FUNDACJI

Z przykrością zawiadamiamy, że Fundacja kończy swoją działalność z przyczyn finansowych i strukturalnych. Poniżej zamieszczamy oficjalne ogłoszenie dotyczące likwidacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali z nami, i którzy gościli na naszych wydarzeniach i wystawach – bez Was by nas nie było!

***

Likwidator Fundacji Badań Przestrzeni Publicznej „TU” podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 11/01/2019 Rady Fundacji Badań Przestrzeni Publicznej TU z dnia 21.01.2019 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt. WA.XIII NS-REJ.KRS/006264/19/186 z dnia 20.03.2019 r. wszczęta została likwidacja Fundacji Badań Przestrzeni Publicznej „TU” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pazińskiego 1C/7 04-643 Warszawa.

Likwidatorem Fundacji jest Joanna Turek.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w terminie do 15.05.2019 r. na adres e-mail: fundacjatu@gmail.com

***

Fundacja TU została założona w 2011 roku, w ramach Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej działającego przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 2014 działa niezależnie. Powstała po to, aby rozwijać działania dotyczące tematyki miejskiej, szerzej – przestrzeni publicznej. Ostatnio głównie w Warszawie i Berlinie.

Dla nas to przede wszystkim przestrzeń wspólna, dlatego też dzięki działaniom fundacji chcemy zrzeszać wokół siebie ludzi pochodzących z różnych środowisk – polskich i międzynarodowych: artystów, kuratorów, projektantów, badaczy miejskich, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, NGO patrzących na kwestie przestrzeni publicznej z różnych perspektyw. Chcemy stać się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, które mogą być wykorzystane zarówno w badaniach, jak i w praktyce. Lokalnie i międzynarodowo.

Naszym głównym polem zainteresowań jest rola kapitału kulturowego i kreatywnego w kształtowaniu otwartych, przyjaznych i różnorodnych przestrzeni miejskich, a także nowe modele instytucji kultury/ organizacji / projektów, których działalność zmienia przestrzeń wokół nas – wspólną przestrzeń publiczną.