14608671_1767521740186839_1602257453563725589_o

WRSW | BRLN 2016 (Warszawa | Berlin 2016) to projekt programu wymiany artystów między Berlinem a Warszawą, w którym udział wzięło siedmiu artystów z obu miast.

Program rezydencji WRSW | BRLN wykorzystuje rolę kultury i sztuki w procesie pogłębiania partnerstwa między dwiema europejskimi stolicami poprzez wsparcie międzynarodowej i międzykulturowej współpracy twórczej środowisk artystycznych. W 2016, jubileuszowym roku partnerstwa miast, w programie wymian wzięli udział artyści, którzy działają w dziedzinie sztuki post-internetowej oraz zajmujący się nowymi technologiami. Głównym założeniem projektu było stworzenie nowej przestrzeni na refleksję dotyczącą kwestii równie ważnych dla artystów i mieszkańców obu stolic, jak i nowych sposobów komunikacji i wyrazu artystycznego, które oferuje sztuka Internetu i nowe media.

W Warszawie podczas jedno-lub dwumiesięcznych rezydencji mieli okazję współpracować ze sobą artyści warszawscy wraz z wybranymi artystami z Berlina. Polska rezydencja w Berlinie została przeprowadzona we współpracy z partnerską organizacją berlinerpool. Rezydencje w Warszawie odbywały się w Ośrodku Sztuki XS na warszawskim Mokotowie.


PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA DO POBRANIA 

GET WRSW|BRLN RESIDENCY ENGLISH E-BOOK HERE

Projekt WRSW | BRLN 2016  współfinansowany ze środków m.st. Warszawy, Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej oraz Burmistrza i Senatu Berlina.

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01 Screen Shot 2016-01-15 at 13.45.52 SKzl_flach_en_cmyk

 

Lokal XS wykorzystany na cele kulturalne dzięki pomocy m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.

100LAT_logo_z_bez_napisu_czarne_CMYK

Projekt zrealizowany we współpracy partnerskiej z XSFundacją BurdągInstytutem Badań Przestrzeni Publicznej (Warszawa)Goethe-Institut (Warszawa)Plusnull e.V. (Berlin), berlinerpool (Berlin), Kollegen 2,3 (Berlin), agitPolska e. V. (Berlin).

logotyp_xs Burdag_Logoibpp  gi

   imgres      berlinerpool_2    images     imgres-1

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 DOSTĘPNE JEST TU