12002412_1614380752167606_9162132768323892269_o

Fundacja Badań Przestrzeni Publicznej TU została zaproszona na konferencję SIGNAL organizacji CIFAS International Centre for Training in the Performing Arts, z siedzibą w Brukseli, poświęconą interwencjom w przestrzeni miejskiej. W tej edycji wydarzenie dedykowano kwestii różnego rodzaju wykluczeń. Konferencja odbyła się między 9 a 11.09.2015 roku w Brukseli. Przedstawicielki Fundacji poprowadziły warsztat poświęcony tematowi (bez) produktywności działań artystów i badaczy we współpracy z lokalnymi społecznościami w ramach programów rezydencyjnych.

WIĘCEJ TU

Foundation for Public Space Research TU was invited to the conference SIGNAL organised by CIFAS International Centre for Training in the Performing Arts, based in Brussels, dedicated to interventions in urban space. This edition of the event was devoted to the issue of all kinds of exclusions. The conference took place between 9 and 11.09.2015 in Brussels. Representatives of the Foundation led a workshop dedicated to the theme of (un) productivity of the artists and researchers in collaboration with local  communities in within the framework of international residency programmes.

MORE HERE