Screen Shot 2016-01-28 at 17.21.55

APLIKACJA MOBILNA „SIMU” – „MIASTA SYMULTANICZNE”

SIMULTANEOUS CITIES – SIMU APP

Aplikacja mobilna SIMU daje możliwość spojrzenia z nowej perspektywy mieszkańcom i turystom na historię i dziedzictwo kulturowe Berlina i Warszawy. To wirtualny przewodnik w postaci mapy (dostępnej offline i online na telefony typu Android), który prezentuje przykłady przenikania się idei, stylów architektonicznych, nurtów w sztuce oraz trendów w rozwoju przestrzeni miejskiej między dwiema europejskimi metropoliami. Mapa obejmuje 30 lokalizacji w obu miastach, ilustrowanych zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi oraz opisami. Liczba miejsc na mapie będzie sukcesywnie aktualizowana i uzupełniana. Wybór tematów obejmuje okres tużpowojenny, lata 60. i 70. XX wieku, okres transformacji oraz pierwszą dekadę XXI wieku. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej oraz angielskiej.

Jak to działa? 
Użytkownik aplikacji zwiedzając Warszawę (lub Berlin), może poznawać jednocześnie podobne 
w obu miastach obiekty architektoniczne i miejsca korespondujące ze sobą ze względu na wybrane zjawiska kulturowe i wydarzenia historycznie. Dodatkowo ma okazję dowiedzieć się więcej na temat procesów, które wpłynęły na kształtowanie i zmianę tych miejsc.

Aplikacja jest współfinansowana ze środków Fundacji-Współpracy Polsko-Niemieckiej i realizowana we współpracy partnerskiej z Fundacją Ośrodka KARTA oraz Fundacją Muzeum Berlina (Stiftung Standtmuseum Berlin).

Screen Shot 2016-01-15 at 13.45.52 imageslogo340

POBIERZ APLIKACJĘ/ GET THE APP HERE