fot.archiwum_k.a.u copy.jpg

WRSW | BRLN 2015

to projekt składający się z dwóch części. Pierwsza to program rezydencji dla artystów, kuratorów i badaczy miejskich z Berlina, które były realizowane wraz ze społecznościami lokalnymi na terenie Warszawy w budynkach poprzemysłowych
i w lokalach użytkowych z zasobu m. st. Warszawy.
Program rezydencji dotyczył współczesnej przestrzeni publicznej Warszawy i Berlina.
Druga część projektu to aplikacja mobilna “Miasta Symultaniczne” DOSTĘPNA BEZPŁATNIE TU w postaci wirtualnego przewodnika po Berlinie i Warszawie. Użytkownik aplikacji zwiedzając Berlin (lub Warszawę), może jednocześnie poznawać lokalizacje znajdujące się w obu miastach: obiekty architektoniczne i miejsca kulturowo oraz historycznie powiązane, a także dowiedzieć się o procesach, które je kształtowały. Premiera aplikacji połączono z konferencją, w której udział wzięli uczestnicy
z Warszawy i Berlina.
Celem całości projektu było umacnianie realnej współpracy między dwoma partnerskimi miastami w oparciu o działania interdyscyplinarne i partycypacyjne.

ELEMENTY WSPÓŁTWORZĄCE PROJEKT

1. APLIKACJA MOBILNA “MIASTA SYMULTANICZNE”

Aplikacja mobilna daje możliwość spojrzenia z nowej perspektywy mieszkańcom i turystom na historię i dziedzictwo kulturowe Berlina i Warszawy. To wirtualny przewodnik w postaci mapy (dostępnej offline i online na telefony typu Android), który prezentuje przykłady przenikania się idei, stylów architektonicznych, nurtów w sztuce oraz trendów w rozwoju przestrzeni miejskiej między dwiema europejskimi metropoliami. Mapa obejmuje 30 lokalizacji w obu miastach, ilustrowanych zdjęciami archiwalnymi oraz opisami. Liczba miejsc na mapie będzie sukcesywnie aktualizowana i uzupełniana. Wybór tematów obejmuje okres tużpowojenny, lata 60. i 70. XX wieku, okres transformacji oraz pierwszą dekadę XXI wieku. Aplikacja jest dostępna w trzech wersjach językowych: polskim, niemieckim oraz angielskim.

Jak to działa?

Użytkownik aplikacji zwiedzając Warszawę (lub Berlin), dzięki aplikacji może poznawać jednocześnie podobne dla obu miast obiekty architektoniczne i miejsca korespondujące ze sobą ze względu na wybrane zjawiska kulturowe i wydarzenia historycznie. Dodatkowo może dowiedzieć więcej na temat procesów, które wpłynęły na kształtowanie i zmianę tych miejsc.
Premiera aplikacji odbyła się podczas konferencji podsumowującej program WRSW | BRLN 2015 „W poszukiwaniu publiczności – sztuka w budowaniu kapitału kulturowego miasta”, która odbyła się 26.11 w barze Studio w Warszawie.

Aplikacja zrealizowana została we współpracy partnerskiej z Fundacją Ośrodka KARTA oraz Stiftung Stadtmuseum Berlin; sponsorem aplikacji jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Screen Shot 2016-01-15 at 13.45.52imageslogo340

2. REZYDENCJE WRSW | BRLN

IDEA

Program rezydencyjny WRSW | BRLN 2015 to cykl jedno lub dwumiesięcznych rezydencji artystycznych i kuratorskich dla twórców Berlina, realizowany w Warszawie. Każdy pobyt rezydencyjny zakończony był warsztatem oraz projektem końcowym/ wystawą, których realizacja poprzedzona została researchem na temat określony we współpracy
z kuratorami programu. Rezydencje i wydarzenia im towarzyszące zrealizowano we współpracy ze społecznościami lokalnymi w Warszawie, w budynkach poprzemysłowych oraz pustostanach ponownie oddanych do użytku dla działań kulturalnych i artystycznych. Taki model rezydencji miał na celu włączenie nieużytków miejskich do życia kulturalnego
i społecznego miast, a także bliższe przyjrzenie się rozwiązaniom stosowanym w przestrzeni publicznej Warszawy i Berlina.
Naszym założeniem nie jest kopiowanie gotowych rozwiązań, ale stworzenie przestrzeni na refleksję dotyczącą możliwych przekształceń przestrzeni miejskiej/publicznej, której częścią, w naszym złożeniu, są również instytucje kulturalne/ artystyczne, wypracowujące nowe praktyki partycypacyjne.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

Projekt zrealizowany we współpracy partnerskiej z:

Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej (Warszawa)Goethe-Institut (Warszawa)Plusnull e.V. (Berlin), berlinerpool (Berlin), Kollegen 2,3 (Berlin), agitPolska e. V. (Berlin).

ibpp  gi

   imgres      berlinerpool_2    images     imgres-1

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 DOSTĘPNE TU